Kontakt

Du som har synpunkter, frågor eller vill komma i kontakt med Hammarö Konstförening,
kan skicka ett mail till någon av oss i styrelsen:

Pirjo Åberg, ordförande     abergpirjo@gmail.com
Anders Carlsson, v ordf.    anders.olof.carlsson@gmail.com
Pia Wallén, sekr.                pia.wallen@telia.com
Lars Otter, kassör              harryspojk@yahoo.se
Gunnel Otter                      info@gunnelotter.se
Eva Nordlöf                        evanordlof@bredband2.com
Anneli Johannesson          anneli.johannesson@gmail.com
Kent-Ove Moberg              ko.moberg@gmail.com
Ingrid Eliasson                   ingrideliasson@yahoo.se