Kontakt

Du som har synpunkter,frågor eller vill komma i kontakt med Hammarö Konstförening,
kan skicka ett mail till någon av oss i styrelsen.

Nedan finner du föreningens styrelse
Pirjo Åberg, ordförande:      pirjo.aberg@bredband.net
Anders Carlsson, v ordf.:    anders.olof.carlsson@gmail.com
Pia Wallén, sekr.:                pia.wallen@telia.com
Lars Otter, kassör:              harryspojk@yahoo.se
Anneli Johannesson:          anneli.johannesson@gmail.com
Gunnel Otter:                      info@gunnelotter.se
Eva Nordlöf:                        evanordlof@bredband2.com
Kent-Ove Moberg:              ko.moberg@gmail.com
Ingrid Eliasson:                   ingrideliasson@yahoo.se