Ö-konstrundan

Ö-konstrundan är ett årligen återkommande evenemang som 2020 arrangeras för tolfte gången. Liksom förra året genomförs den i konstföreningens regi i samarbete med Folkuniversitetet och med stöd från Region Värmland. Vi hoppas att på samma sätt som förra året få låna lokaler av Hammarö bibliotek, Folkets Hus Skoghall, Stora Enso och Equality Line.

Ö-konstrundan 2020 genomförs 5 – 6 september.

Utställare är konstnärer från Hammarö Konstförening, konstnärer som deltagit tidigare år samt konstnärer som ställt ut på Vårkonst samma år och godkänts i en jurybedömning. Om du bor på Hammarö och önskar delta nästa år är du välkommen att ställa ut på Vårkonst i biblioteket för bedömning.

2019 fick vi mycket beröm för ett väl genomfört arrangemang med genomgående hög kvalitet på verken. Många uppskattar också den sociala delen – man träffar många gamla bekanta och knyter nya kontakter. Cykel var ett populärt transportsätt bland Hammarö- och Karlstadsbor. Men det fanns också många som kommit från kringkommunerna.

Läs mer om tidigare Ö-konstrundor på vår arkivsida.