Kontakt

Du som har synpunkter, frågor eller vill komma i kontakt med Hammarö Konstförening,
kan skicka ett mail till någon av oss i styrelsen via mailadressen:
styrelsen@hammarokonst.se

Pirjo Åberg, ordförande     
Anders Carlsson, vice ordförande   
Lars Wennerström, sekreterare              
Lars Otter, kassör             
Anneli Johannesson          
Kent-Ove Moberg             
Ingrid Eliasson
Charlotte Holmberg
Lena Andersson