Om föreningen

Hammarö konstförening bildades 1974 i en källarlokal i centrala Skoghall. Numera håller vi till på övervåningen i Sockenstugan vid Hammarö kyrka, några km utanför tätorten. Vi har litet och trångt men har ändå en bra grafikpress och ett kombinerat utställnings-/mötes- och arbetsrum.

Vår kassör Lars Otter hittade bland sina gömmor 2 nummer av Hammarö-bladet. I nummer 2 från 1974 kunde vi läsa följande artikel om bildandet av Hammarö Konstförening.

I artikeln ovan hänvisas till nästa nummer där postigirokontot anges.

I nummer 2 fanns också denna annons införd:

Under året ställer vi ut våra alster dels i samlingsutställningar men även separat. Vi har alltid

    • Vårkonst i april-maj i bibliotekets konsthall
    • en Påskutställning och
    • en Adventsutställning i vår utställningslokal i Sockenstugan
    • Ö-konstrundan en helg i slutet av augusti/början av september.

Vi har också andra utställningar i vår lokal i Sockenstugan ibland av enskilda medlemmar  och kanske en gemensam Höstsalong. Under sommaren har vi en utställning i Hammars gård.

Hammarö Konstförening tilldelades 2011 års kulturpris i form av penninggåva och diplom.

Våra medlemmar kan vara aktiva eller stödjande, just nu:

  • 50 medlemmar som är aktiva konstnärer
  • 65 medlemmar i den stödjande gruppen, dvs de deltar inte i det konstnärliga i arbetet. De stödjande medlemmarna deltar i ett konstlotteri, där tavlor från de aktiva lottas ut i samband med Adventsutställningen.

Läs mer på sidan “Bli medlem

Länk till:  vår Facebook-grupp. Följ gärna!

* Hammarö kommun ligger söder om Karlstad, på en ö i Vänern.